موزه بریتانیا ، سالن ” ترکیه باستان “ را به ” آناتولی و اورارتو “ تغییر نام داده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

انتشار کتاب یک مورخ ترک تبار ترکیه ای ، در رابطه با تغییر اجباری دین ارامنه ، در پی نسل کشی آن ها توسط ترکیه

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

پاسخ کشتی گیر ارمنستان به نژادپرستی ضد ارمنی کشتی گیر جمهوری آذربایجان

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان ) | دیدگاهی بنویسید

رییس جمهور یونان خواستار عذرخواهی ترکیه به خاطر نسل کشی یونانیان ” پونتوس “ گردیده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

ترکیه از قبول خواسته یونان در رابطه با خروج نیروهای نظامی ترکیه از شمال قبرس ، خودداری نموده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

یک کشتی گیر ارمنستان در حالی که عکس یکی از شهدای ارمنی جنگ جمهوری آذربایجان علیه جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) را بر سینه داشت ، مدال طلای بازی های المپیک را دریافت کرد .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

در آمریکا ، تظاهراتی به یاد قربانیان نسل کشی ارامنه ، آشوری ها و یونانی ها توسط ترکیه ، برگزار شده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید