دیدار وزیر امور خارجه جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) با گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

دیدار یک عضو مجلس اعیان بریتانیا با نظامیان جمهوری آرتساخ ( قره باغ )

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

تکذیب یک خبر منتشر شده از سوی یکی از خبرگزاری های جمهوری آذربایجان ، در رابطه با مناقشه این کشور با جمهوری آرتساخ ( قره باغ )

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

سخنان نماینده ارمنی تبار مجلس ترکیه ، در رابطه با نسل کشی ارمنیان توسط این کشور

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ), کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

اصرار ترکیه به تعطیلی نیروگاه اتمی ارمنستان ، علی رغم رعایت مقررات سازمان بین المللی انرژی اتمی ، در این نیروگاه

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ), طبقه بندی نشده | دیدگاهی بنویسید

اعطاء مدال از سوی حکومت ارمنستان به یک روشنفکر زندانی سیاسی ارمنی تبار ترکیه

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ), طبقه بندی نشده | دیدگاهی بنویسید

یک کلیسای ارمنی در محدوده کنونی ترکیه ، به ویرانه تبدیل شده است و نیازمند بازسازی فوری است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید