یک زوج خارجی ، با لباس عروسی ، از بخش کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، ویزای این کشور را دریافت کرده اند و ضمن در دست داشتن پرچم آرتساخ ، عکس گرفته اند .

ادامه‌ی خواندن

Advertisements
نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

روی دیوار یکی از ساختمان های منطقه ارمنی نشین ” شیشلی “ ، در ” استانبول “ ، واقع در محدوده فعلی ترکیه ، علایم ” نازی “ ترسیم شده اند .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

صحبت نکردن درباره نسل کشی ( ارمنیان توسط ترکیه ) ، توهین به هویت ترکی ( ترکیه ای ) است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مراسم معرفی ترجمه ارمنی یک کتاب ” تانر آکچام “ ، کارشناس ترک تبار ترکیه ای نسل کشی ، در ارمنستان ، برگزار شده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

دومین جشنواره هوایی آرتساخ ( قره باغ ) ( ” Artsakh Air Fest “ ) ، در فرودگاه ” استپاناکرت “ ( پایتخت آرتساخ ) ، برگزار شده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

نماینده دایمی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) در آمریکا ، در دانشگاه دولتی ” بوئنوس آیرس “ ، در آرژانتین ، سخنرانی نموده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

انتشار مجدد یک کتاب ، در ارتباط با نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید