با همکاری کارشناسای ایرانی ، طرح بازسازی مسجد علیای شهر ” شوشی “ جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، تهیه شده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بازسازی مساجد جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) توسط حکومت ارمنی این جمهوری | دیدگاهی بنویسید

دهم دسامبر: 25 – مین سالگرد همه پرسی استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ )

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

ترجمه روسی کتاب یک نویسنده اهل جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، در ارتباط با نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان ، در روسیه منتشر شده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان ) | دیدگاهی بنویسید

پاسخ سردبیر یک نشریه ارمنی ترکیه ، به اظهارات نژادپرستانه معاون نخست وزیر این کشور

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ), کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یک کلیسای ارمنی بازسازی شده در محدوده فعلی ترکیه ، ممکن است به کتابخانه تبدیل شود !

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

در اعلامیه وزرای امور خارجه کشورهای ریاست مشترک گروه بین المللی میانجی حل مناقشه جمهوری آذربایجان با جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، بر حق تعیین سرنوشت مردم قره باغ ، تاکید شده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

بخش ارمنی و آشوری تابلوی ساختمان شهرداری منطقه ” سور “ ، در شهر ” تیگراناکرت “ ( ” دیاربکر “ ) ارمنستان غربی ( تحت اشغال ترکیه ) ، برداشته شده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ), کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید