برگزاری کنسرت ، با حضور یک نوازنده ایرانی ، در جمهوری آرتساخ ( قره باغ )

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

طرح موضوع نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، در یک دوره آموزشی دانشگاه ” پرزیدنس “ هند

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

تخریب قبور ارامنه ، در محدوده فعلی ترکیه ، در جریان انجام فعالیت های کشاورزی !

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

یک کلیسای ارمنی ، واقع در محدوده فعلی ترکیه ، در معرض خطر ویرانی می باشد .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

مطلب منتشر شده از سوی نشریه آمریکایی ” Foreign Policy “ ، درباره مناقشه مربوط به آرتساخ ( قره باغ )

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

مقاله منتشر شده در یک سایت الجزایری ، درباره مناقشه مربوط به قره باغ

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

مصاحبه یک رسانه خبری ترکیه ای ، با خواهر یک سرباز ارمنی تبار ارتش ترکیه که توسط یک ملی گرای افراطی این کشور ، به شهادت رسیده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید