مقاله منتشر شده در یک نشریه ترکیه ، در رابطه با یکی از روشنفکران ارمنی قربانی نسل کشی ارمنیان توسط این کشور

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

خودداری یک سایت ترکیه ، از اشاره به ارامنه ، در رابطه با آثار تاریخی ” آنی “ ، واقع در بخش اشغال شده ارمنستان توسط ترکیه !

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

نامگذاری یک میدان پایتخت اروگوئه ، به نام یکی از بازماندگان نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

دعوت برای آزادی یک روشنفکر ارمنی تبار زندانی در ترکیه

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

در مقاله ای که درباره یک کتاب درباره نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، از سوی ” CNN Türk “ منتشر شده است ، از واژه نسل کشی ، استفاده گردیده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

استقبال ” شر “ ، خواننده ارمنی تبار معروف آمریکا ، از یک فیلم سینمایی جدید در رابطه با نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ) | دیدگاهی بنویسید

یک کارگردان ترک تبار ترکیه : ” این کشور ( ترکیه ) ، کرد ، علوی و ارمنی را دوست ندارد . “

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( و نژادپرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ), کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید