برگزاری مراسم روز بین المللی یادبود قربانیان نسل کشی ، در مقر سازمان ملل متحد

ادامه‌ی خواندن

Advertisements
نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

ارتقاء درجه نظامی یک افسر قاتل نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان !

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

ترکیه ، 8 سال است که مانع برگزاری انتخابات ” پاتریارک “ ( رهبر مذهبی ) ارامنه ( این کشور ) می شود .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

موزه فرش شهر ” شوشی “ جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، دارای حدوده سیصد فرش دستباف آرتساخ می باشد .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

ضرورت استرداد و توقف معاملات ، در رابطه با دارایی هایی که در پی وقوع نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه ، از سوی این کشور ، مصادره شده اند .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

ترکیه ، مجراهای عادی سازی روابط این کشور با ارمنستان را بسته است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

دفتر دادخواهی ارامنه کانادا ، از دولت این کشور خواسته است که خواهان توقف تخریب میراث فرهنگی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان شود .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید