بایگانی ماهانه: سپتامبر 2012

اقدام ضد انسانی جمهوری آذربایجان در آزادی یک قاتل : تاییدی بر حق مردم آرتساخ ( قره باغ ) برای کسب استقلال

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

یک شهروند روسیه در ترکیه به ضرب چاقو مجروح شده است.

نوشته‌شده در طبقه بندی نشده | دیدگاهی بنویسید

عکس العمل ارمنستان و ارامنه جهان در قبال استرداد افسر قاتل ارتش جمهوری آذربایجان از سوی مجارستان و آزادی وی

           

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

رییس جمهور و وزارت امور خارجه آمریکا آزادی افسر قاتل جمهوری آذربایجان از سوی حکومت این کشور را محکوم نمودند.

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

مطبوعات مجارستان به خرید 3 میلیارد یورو اوراق مشارکت این کشور از سوی جمهوری آذربایجان به عنوان عاملی برای استرداد افسر قاتل جمهوری آذربایجان اشاره نموده اند.

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

افسر ارمنی که از دست افسر قاتل جمهوری آذربایجان نجات یافته بود ٬ علیه استرداد و آزادی این قاتل شکایت خواهد کرد.

           

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

محکومیت اقدامات جمهوری آذربایجان از سوی وزیر امور خارجه ارمنستان در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید