بایگانی ماهانه: اکتبر 2012

مقاله نشریه ” ایندیپندنت “بریتانیا درباره مشارکت آلمانی ها در نسل کشی ارامنه توسط دولت وقت ترکیه در سال 1915 میلادی

  Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یازده نفر به اتهام ”جاسوسی به نفع ایران “ در ترکیه به 20 سال زندان محکوم شدند.

نوشته‌شده در طبقه بندی نشده | دیدگاهی بنویسید

انتقاد رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس ترکیه از شعارهای نژادپرستانه مطرح شده در یک تظاهرات ضد ارمنی در استانبول

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

جمهوری آذربایجان در فهرست بدترین کشورها برای سفر جهانگردان

نوشته‌شده در طبقه بندی نشده | دیدگاهی بنویسید

انتشار کتابی به زبان انگلیسی درباره تحریف تاریخ از سوی جمهوری جعلی آذربایجان

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

http://www.ourararat.com/far/

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان / تاریخ و حوادث جنگ آرتساخ – قره باغ / حقایق حادثه موسوم به خوجالی

http://www.garabagh.org/main http://www.garabagh.wordpress.com  https://hamaynk.wordpress.com/2012/11/26/%d8%ad%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%84%db%8c/

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید