پاسخ به ادعاهای دروغین جمهوری آذربایجان درباره ” اشغال بیست درصد از خاک این کشور “ و ” آواره شدن یک میلیون نفر از سکنه این کشور “ در اثر جنگ قره باغ

سال ها است که جمهوری آذربایجان ، حقایق جنگ آرتساخ ( قره باغ ) را تحریف می کند و ذکر نمی کند که در پاسخ به خواسته اکثریت مردم قره باغ ( که بیش از 75 درصد آن ها ، ارمنی بودند ) مبنی بر کسب استقلال یا الحاق به ارمنستان ٬ جمهوری آذربایجان اقدام به قتل عام غیر نظامیان ارمنی در ” سومگاییت “ ٬ ” کیروف آباد “ ( ” گنجه “ ) ، باکو و … در جمهوری آذربایجان و در ” ماراقا “ و … در قره باغ و بمباران مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان ارمنی قره باغ ، از جمله ، در ” استپاناکرت “ ( پایتخت قره باغ ) و … ، کرد . جمهوری آذربایجان ، عموما ، روی دو ادعای دروغین درباره این مناقشه ، تاکید می کند :

1 – ادعای جمهوری آذربایجان : ” 20 درصد از خاک جمهوری آذربایجان ، توسط ارمنستان ، اشغال شده است ! “

پاسخ : مساحت کل مناطقی که نیروهای ارمنی جمهوری قره باغ ، تحت کنترل خود دارند ٬ با احتساب مساحت منطقه پیشین خودمختار قره باغ در شوروی ٬ برابر است با 11400 کیلومتر مربع که حدود  13 درصد از کل مساحت مورد ادعای جمهوری آذربایجان ( 86600 کیلومتر مربع ) است و اگر در نظر داشته باشیم که منطقه پیشین خودمختار قره باغ ، بر اساس حق تعیین سرنوشت ملی ٬ از شوروی ، اعلام استقلال نموده است و مساحت آن را ( 4336 کیلومتر مربع ) از عدد فوق ، کم کنیم ٬ به رقم 7064 کیلومتر مربع می رسیم که حدود 8 درصد از مساحت مورد ادعای جمهوری آذربایجان است . لازم به ذکر است که کنترل مناطق خارج از محدوده منطقه پیشین خودمختار قره باغ ، توسط نیروهای جمهوری قره باغ ، با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه ٬ برای مقابله با تجاوزات جمهوری آذربایجان ٬ ضروری است . همچنین ، به شهادت اسناد و بناهای تاریخی موجود ٬ مناطق فوق الذکر ٬ مانند ” کارواچار “ ( ” کلبجر “ ) و … ٬ جزیی از قره باغ بوده اند که در زمان الحاق اجباری قره باغ به جمهوری آذربایجان شوروی ، توسط حکومت های وقت اتحاد شوروی و جمهوری آذربایجان شوروی ، از قره باغ ، جدا شده اند تا باعث جدایی قره باغ از ارمنستان شوند . از سوی دیگر ٬ جمهوری آذربایجان ، مناطقی از جمهوری قره باغ ( از جمله ، ” شاهومیان “ و بخشی از ” مارتونی “ و ” مارتاکرت “ ) را در اشغال خود دارد و به این ترتیب ، 15 درصد از خاک جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، در اشغال جمهوری آذربایجان است که از نظر درصد نسبی ، بیشتر از مناطقی است که دولت باکو مدعی است توسط نیروهای ارمنی ” اشغال “ شده است .

2 – ادعای جمهوری آذربایجان : ” یک میلیون نفر از سکنه جمهوری آذربایجان ، در جنگ قره باغ ، آواره شده اند ! “

پاسخ : در پی مناقشه قره باغ ، حدود 220 هزار نفر از سکنه ترک زبان ارمنستان ، با فروش خانه و املاک خود ٬ این کشور را ترک کردند که با افزودن شمار سکنه مناطق تحت کنترل نیروهای ارمنی جمهوری قره باغ ( حدود 569 هزار نفر ) ، کل رقم مهاجران جنگی جمهوری آذربایجان ، به حدود 789 هزار نفر می رسد و نه یک میلیون نفر !

از سوی دیگر ٬ جمهوری آذربایجان ذکر نمی کند که در اثر مناقشه قره باغ ( که خود جمهوری آذربایجان باعث تبدیل آن ، به یک جنگ تمام عیار شد ) ٬ حدود 350 هزار ارمنی ساکن جمهوری آذربایجان ٬ بعد از قتل عام شمار زیادی از آن ها در سومگاییت ٬ گنجه ، باکو  و … آواره شدند . در این زمینه ، باید به آواره شدن حدود 16 هزار نفر از سکنه ارمنی منطقه ” شاهومیان “ جمهوری قره باغ ، در اثر اشغال این منطقه توسط جمهوری آذربایجان نیز اشاره کرد . اگر به جمعیت جمهوری آذربایجان ، ارمنستان و قره باغ و تعداد مهاجران جنگی این کشورها ، نگاه کنیم ٬ متوجه می شویم که درصد نسبی مهاجران جنگی ارمنستان و قره باغ ، بیشتر از جمهوری آذربایجان است . 

Advertisements
این نوشته در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.