بایگانی ماهانه: مارس 2013

نابودی اسناد در آرشیوهای ترکیه و ادعای این کشور درباره آمادگی بررسی نسل کشی ارامنه در سال 1915 میلادی!

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

سمیناری تحت عنوان ” بیست و پنجمین سالگرد جنبش آزادی خواهی قره باغ : مبارزه برای عدالت و استقلال“ در مجلس بریتانیا برگزار شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

اعتراف رییس جمهور سابق جمهوری آذربایجان درباره عملیات پاکسازی قومی علیه ارامنه در آرتساخ ( قره باغ )

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

قاتل سرباز ارمنی تبار ارتش ترکیه فقط به 4 سال و 5 ماه حبس محکوم شد !

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

آغاز مجدد جنگ قره باغ منجر به تجزیه جمهوری آذربایجان خواهد شد.

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

عکس های مربوط به قتل عام ارامنه توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

برآوردی از خسارات مادی ارامنه در جریان نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ( 1915 تا 1923 میلادی )

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید