بایگانی ماهانه: فوریه 2014

سالگرد نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان در شهر ” سومگاییت “ ( در فوریه 1988 میلادی )

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

سالگرد قتل افسر ارتش ارمنستان ٬ به هنگام خواب ٬ به وسیله تبر ٬ توسط افسر ارتش جمهوری آذربایجان

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

سفیر ایران در جمهوری آذربایجان : تنها راه حل مناقشه قره باغ حل مسالمت آمیز می باشد .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

شرکت فعال تالشی تبار در کنفرانس شورای اروپا

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

جمهوری قره باغ در کتاب های درسی لاتویا به عنوان کشور مستقل معرفی شده است .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

انتشار ترجمه انگلیسی کتاب اسناد آلمانی درباره نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

فعال سیاسی کردتبار ترکیه : سیاست نابودی ارامنه تا امروز در ترکیه ادامه دارد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید