بایگانی ماهانه: مارس 2014

طرح مطالب نژادپرستانه علیه ارامنه در مطبوعات ترکیه ادامه دارد .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مسائل نسل کشی ارامنه توسط ترکیه و اقدامات خصمانه جمهوری آذربایجان علیه ارامنه در حضور وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شده اند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

اعتراض سوئیس به رای دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

انتشار ترجمه ترکی چند کتاب درباره نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

سازمان دهنده ترور رهبر مذهبی ارامنه ترکیه آزاد شده است !

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

فعالان اقتصادی زن در ترکیه خواهان باز شدن مرز این کشور با ارمنستان هستند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

ارامنه ” درسیم “ دو بار مورد نسل کشی قرار گرفته اند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید