بایگانی ماهانه: آوریل 2014

نمایندگان مجلس جمهوری قره باغ باید حق شرکت در نشست های مجمع پارلمانی شورای اروپا را داشته باشند .

Advertisements

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

مقاله روزنامه نگار ترک تبار ترکیه در انتقاد از نژادپرستی ضد ارمنی در این کشور

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

نمایش فیلمی درباره یکی از روشنفکران ارمنی قربانی نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

کتابی درباره انعکاس سالگرد نسل کشی ارامنه توسط ترکیه در مطبوعات این کشور منتشر شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

نسل کشی ارامنه توسط ترکیه یکی از موضوع های مورد سانسور در خبرگزاری مهم این کشور می باشد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تبعیض ملی علیه ارامنه و علوی ها در ارتش ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

دادستانی نظامی ترکیه قتل سرباز ارمنی تبار ارتش این کشور توسط هم خدمتی سرباز نژادپرست خود را عمدی ندانسته است !

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید