بایگانی ماهانه: مه 2014

نشریه معروف Forbes موزه نسل کشی ارامنه توسط ترکیه را در فهرست 9 موزه جهان که هر کس باید از آن بازدید کند ٬ قرار داده است .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

” جبهه آزادی بخش شیروان “ درصدد ایجاد جمهوری ایرانی شیروان در محدوده جمهوری آذربایجان کنونی است .

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

شناسایی و محکومیت نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ٬ از سوی دادگاه های این کشور

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

شهادت های یکی از افسران خارجی ارتش ترکیه عثمانی درباره نسل کشی ارامنه توسط این کشور

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

در مراسمی با حضور رئیس جمهور آمریکا مسئله نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه مطرح شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

حکومت ترکیه٬ مسئول قتل عام کردها در ” روبوسکی “

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

کارشناسان ترک تبار ترکیه : بسیاری از اسناد آرشیوهای ترکیه یا غیر قابل دسترسی هستند یا نابود شده اند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید