بایگانی ماهانه: ژوئن 2014

ضرورت مشارکت مستقیم مقامات جمهوری قره باغ در مذاکرات حل مناقشه این کشور با جمهوری آذربایجان

Advertisements

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

معاون رئیس پارلمان اروپا با رئیس مجلس جمهوری قره باغ دیدار و گفتگو کرد .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

دیدار هیات ” اتحاد آزاد اروپائی “ با رئیس جمهور قره باغ

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

اعتراض یک نماینده مجلس ترکیه در زمینه بی تفاوتی حکومت این کشور در قبال تخریب آثار مذهبی و تاریخی ارامنه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مجازات جمهوری آذربایجان از سوی شورای اروپا

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

طرح سوالات توهین آمیز علیه ارامنه در امتحان درس تاریخ دانشگاه ” مارمارا “ در ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مقامات آرژانتین زمینی برای احداث موزه نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه ٬ اختصاص داده اند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید