بایگانی ماهانه: ژوئیه 2014

تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان به روستاییان روستاهای مرزی ارمنستان

Advertisements

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان اروپا با حضور جمهوری آذربایجان در ارمنستان برگزار شد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

کاخ ریاست جمهوری ترکیه ملک غصب شده از یک خانواده ارمنی قربانی نسل کشی ارامنه توسط ترکیه است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

افشاء حقایقی به نفع عمدی بودن قتل یک سرباز ارمنی تبار ارتش ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

نسل کشی ارمنیان از دیدگاه دكتر ” اوغور اومیت اونگور “ ٬ محقق ترک تبار ترکیه ای

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

طرح شکایت در دادگاه و تهدید به بریدن گوش علیه یک نماینده مجلس٬ به دلیل بیان نظر درباره هویت مردم جمهوری آذربایجان !

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

هیاتی از شهر ” له پن میرابو “ ی فرانسه از شهر ” مارتونی “ جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) دیدار کرد .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید