بایگانی ماهانه: فوریه 2015

رشوه یک میلیون دلاری ترکیه به ” اخوان المسلمین “ برای از بین بردن اسناد مربوط به نسل کشی ارامنه

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

دیدار وزیر امور خارجه جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) با نماینده ویژه اتحادیه اروپا

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

یک مورخ ترک تبار ترکیه : یکی از دلایل انکار نسل کشی ارامنه از سوی ترکیه ٬ ترس از استرداد اموال غصب شده از ارامنه می باشد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مقاله یک سایت عربی درباره یکی از بازماندگان نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

ادامه سیاست نژادپرستی ضد ارمنی در ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تبدیل یک کلیسای تاریخی ارمنی ترکیه به پارک !

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

اظهارات معاون کنسول آلمان در ” ارزروم “ ( کارین ) درباره نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید