بایگانی ماهانه: مارس 2015

یک نماینده مجلس ترکیه در جلسه مجلس درباره نسل کشی ارمنیان توسط این کشور سخن گفته است .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

گروهی از روشفنکران ترکیه در یک کنفرانس برگزار شده در این کشور خواهان رویارویی ترکیه با نسل کشی ارامنه شده اند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

سخنرانی یک دانشمند ترک تبار در کنفرانس بین المللی برگزار شده در هلند درباره نسل کشی ارمنیان

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

بخشی از تبعیض های اعمال شده توسط ترکیه علیه ارامنه ٬ در جریان جنگ جهانی دوم

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مجمع پارلمانی ” یورونست “ ( EuroNest ) قطعنامه ای درباره محکومیت نسل کشی ارمنیان به تصویب رساند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

ادای احترام نمایندگان پارلمان اروپا به قربانیان نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا : برای پارلمان اروپا مسئله نسل کشی ارامنه علاوه بر اینکه سیاسی است ٬ مسئله ای وجدانی است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید