بایگانی ماهانه: آوریل 2015

مراسم سالگرد نسل کشی ارامنه توسط ترکیه در کشورهای مختلف جهان برگزار شدند .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

شورای ملی مجلس اتریش با قبول اعلامیه ای ٬ نسل کشی ارمنیان را به رسمیت شناخت .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

بازداشت یکی از عوامل ترکیه در آمریکا به دلیل ایجاد درگیری در تجمع برگزار شده به مناسبت سالگرد نسل کشی ارمنیان

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا در مجلس این کشور اسامی تعدادی از قربانیان نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه را قرائت نموده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مقاله Al Jazeera درباره نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یکی از میدان های شهر لس آنجلس آمریکا به نام ” میدان یادبود نسل کشی ارامنه “ نامگذاری شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یکی از میادین پایتخت سوریه به نام ” میدان شهدای نسل کشی ارامنه “ نامگذاری شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید