بایگانی ماهانه: مه 2015

یک حزب بلژیک ، یکی از اعضاء ترک تبار ترکیه ای خود را به دلیل خودداری از پذیرش واقعیت نسل کشی ارامنه ، از این حزب اخراج کرد .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مجلس سنای فدرال برزیل نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخت .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

افتتاح بنای یادبود قربانیان نسل کشی ارامنه ، در شهر ” اوربرو “ در سوئد

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تخریب یک کلیسا و آرامستان ارمنی در ارمنستان غربی ( تحت اشغال ترکیه )

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

سالگرد اعلام استقلال جمهوری ارمنستان ( در 28 ماه مه 1918 میلادی )

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

ترک های ترکیه ای در مورد نسل کشی ارمنیان سخن می گویند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مقاله نشریه International Business News در رابطه با پیگیری استرداد دارایی های غصب شده ارامنه توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید