بایگانی ماهانه: اوت 2015

به مناسبت صدمین سالگرد نسل کشی ارامنه ، کتابی در ایران منتشر شده است .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یک عضو مجلس اعیان بریتانیا به همراه یک هیات ، به جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) سفر نموده است .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

نمایشگاهی درباره نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه ، در موزه نظامی پایتخت سوئد برگزار شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تحسین عوامل نسل کشی ارامنه ، در ترکیه !

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

حمله به مخالفان تخریب یک یتیم خانه ارامنه در ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

اهتزاز پرچم ارمنستان در ارمنستان غربی ( تحت اشغال ترکیه )

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

نمایشگاهی درباره نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، در اسلواکی برگزار شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید