بایگانی ماهانه: نوامبر 2015

افشاء دروغ پردازی های ترکیه در زمینه توجیه نسل کشی ارامنه توسط این کشور ، بر مبنای یک کتاب منتشر شده در ترکیه

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

در ترکیه یک فعال کرد تبار منتقد رییس جمهور این کشور به قتل رسیده است .

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

حکومت ترکیه خبرنگارانی را که ارسال اسلحه از این کشور به تروریست ها در سوریه را افشاء کرده بودند ، بازداشت نموده است .

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

بازگشت به مرزهای گذشته در قره باغ غیرممکن است .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

آمادگی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) برای اختصاص بخشی از منابع آبی تحت کنترل خود برای رفع نیازهای جمهوری آذربایجان

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

انتشار کتابی درباره اسناد واتیکان در رابطه با نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تخریب یک صومعه تاریخی ارمنی در بخش تحت اشغال ترکیه در قبرس

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید