بایگانی ماهانه: آوریل 2016

شوراهای شهرهای ” کارکاخنت “ ، ” آلاکواسن “ و ” الدان “ در اسپانیا ، نسل کشی ارمنیان را به رسمیت شناخته اند و آن را محکوم کرده اند .

Advertisements

تصویر | منتشرشده در بدست | دیدگاهی بنویسید

بک خواننده ” رپ “ ترک تبار ترکیه ، دعوت به کشتن ارامنه و کردها نموده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

سخنرانی یک نماینده ارمنی تبار مجلس ترکیه ، درباره تبعیض های موجود علیه ارامنه و سایر اقلیت ها در این کشور

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

اعتراف یک خبرنگار و یک فعال اجتماعی جمهوری آذربایجان ، درباره هلاکت صد نفر از نیروهای ویژه ارتش این کشور در روزهای نخست حمله اخیر جمهوری آذربایجان به جمهوری آرتساخ ( قره باغ )

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

عذرخواهی شبکه تلویزیونی ABC 7 آمریکا ، به خاطر توهین یکی از فیلمبرداران همکار با این شبکه ، به ارامنه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

سالگرد عملیات ” کولستو “ ( ” حلقه “ ) در زمینه پاکسازی قومی علیه ارامنه آرتساخ ( قره باغ ) توسط جمهوری آذربایجان

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

استقرار تجهیزات و نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان ، در داخل و در مجاورت مناطق مسکونی این کشور

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید