بایگانی ماهانه: ژوئیه 2016

شورای شهر ” آلیکانته “ در اسپانیا ، نسل کشی ارامنه توسط ترکیه را به رسمیت شناخت .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

نمود دیگری از نژادپرستی ضد ارمنی جمهوری آذربایجان : این بار ، اعتراض علیه ترکیه !

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | ۱ دیدگاه

یک شهروند روسیه ، به دلیل ارمنی تبار بودن ، در جمهوری آذربایجان ، به زندان افتاده است !

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

گسترش آموزش در رابطه با نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، در ایالت ” کالیفرنیا “ در آمریکا

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یک ورزشکار تیم کونگ فوی ارمنستان ، با پیروزی بر حریف خود از جمهوری آذربایجان ، به مقام قهرمانی جهان دست یافت .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان ، به سوی کودکان یک روستای ارمنستان ، شلیک نموده اند .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

معرفی بخشی از آثار تاریخی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، در یک کنگره بین المللی در فرانسه

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید