بایگانی ماهانه: آوریل 2017

آدرس های دانلود کتاب های ” جعل تاریخ ؛ ( جمهوری ) آذربایجان ، ارمنستان و جدال بر سر اوهام “ و ” برخورد تواریخ در جنوب قفقاز ؛ بازنگاری نقشه های آذربایجان ، ارمنستان و ایران “

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, توطئه های جمهوری آذربایجان علیه ایران, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

یک روستای مرزی ارمنستان ، از سوی نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان ، گلوله باران شده است .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

وزیر دولتی برنامه ریزی لبنان : هر کسی در دنیا باید حقیقت نسل کشی ارمنیان ( توسط ترکیه ) را بپذیرد و به رسمیت بشناسد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

شاهزاده اردن ، به شهدای نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، ادای احترام کرده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

دادگاه پایتخت جمهوری آذربایجان ، یک شهروند ارمنی تبار روسیه را به 8 سال زندان ، محکوم کرده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

برگزاری مراسم ” هفته ارمنستان و آرتساخ در ” مارتیگ “ “ ، در فرانسه

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

یک فعال سیاسی کرد تبار : ” اردوغان “ ، یک ” انور پاشا “ ی جدید است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید