بایگانی ماهانه: ژوئیه 2017

یک کلیسای تاریخی ارمنی در محدوده فعلی ترکیه ، در معرض ویرانی کامل می باشد .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تصویب ممنوعیت استفاده از عبارت ” نسل کشی ارامنه “ در مجلس ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

” جورجیو آرمانی “ در یک خانواده نجات یافته از نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، به دنیا آمده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

برگزاری مراسم 777 – مین سالگرد تدهین کلیسای ارمنی ” هوانس مکرتیچ “ ( ” یحیی “ تعمید دهنده ) مقدس در ” گاندزاسار “ در جمهوری آرتساخ ( قره باغ )

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

رییس جمهور روسیه ، رییس جمهور جمهوری آذربایجان را ” مشکل “ نامیده است !

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

شهردار شهر ” والانس “ فرانسه ، انتخاب مجدد ” Bako ساهاکیان “ ، به عنوان رییس جمهور آرتساخ را تبریک گفته است .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

یک روشنفکر ارمنی تبار ترکیه ، شرایط سخت دوران زندان خود در این کشور را بیان نموده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید