بایگانی نویسنده‌ها: gharabagh

دربارهٔ gharabagh

garabagh.org

پیام وزیر امور خارجه روسیه ، خطاب به جمهوری آذربایجان ، در رابطه با حل مناقشه مربوط به آرتساخ ( قره باغ )

Advertisements

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

سفر رییس جمهور جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، به شهر ” سن شامون “ فرانسه

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

ادای احترام ” بولسلاو پیرشتوک “ ، معاون رییس مجلس نمایندگان بلاروس و تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور ، به شهیدان نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، در محل بنای یادبود این شهدا ، در پایتخت ارمنستان

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

شهردار شهر ” بور – د – پیاژ “ فرانسه ، اعلام نموده است که این شهر ، قصد دارد که اعلامیه دوستی با یکی از شهرهای آرتساخ ( قره باغ ) را امضاء نماید .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

حضور رییس جمهور آرتساخ ( قره باغ ) ، در مراسم امضاء اعلامیه دوستی شهر ” بردزور “ این کشور و شهر ” آلفورویل “ فرانسه

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

برگزاری ” روزهای آرتساخ ( قره باغ ) در فرانسه “

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

افتتاح بنای یادبود شهدای نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، در شهر ” کلن “ آلمان

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید