بایگانی دسته بندی ها: بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری

سیاست تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی ، توسط جمهوری آذربایجان ، در مقابل سیاست بازسازی و حفاظت از آثار تاریخی و مذهبی اسلامی ، توسط جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و ارمنستان

Advertisements

نوشته‌شده در بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری, تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

یک وبلاگ نویس اهل جمهوری آذربایجان : ارامنه ، در قره باغ ، قبرها و آثار تاریخی مربوط به جمهوری آذربایجان را نابود نکرده اند .

نوشته‌شده در بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری | دیدگاهی بنویسید

ادامه بازسازی مسجد ” گوهر آغای بالا “ در شهر ” شوشی “ جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، با کمک مالی یک تاجر اهل قزاقستان

نوشته‌شده در بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری | دیدگاهی بنویسید

مقاله روزنامه ایرانی ” قانون “ ، در ارتباط با حفاظت از مساجد و بازسازی آن ها ، در جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، توسط حکومت این کشور

نوشته‌شده در بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری | دیدگاهی بنویسید

طرح موضوع ارمنی ستیزی جمهوری آذربایجان ، در اجلاس سازمان ” یونسکو “

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

نمایندگان مجلس ارمنستان ، در جریان سفر به پایتخت جمهوری آذربایجان ، امکان ورود به داخل کلیسای ارمنی شهر ” باکو “ را نیافته اند .

نوشته‌شده در بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری, تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

همکاری دولت جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نهادهای مختلف ، برای بازسازی مسجد ” گوهر آقا “ در شهر ” شوشی “ آرتساخ

نوشته‌شده در بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری | دیدگاهی بنویسید