بایگانی دسته بندی ها: تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ )

پیام وزیر امور خارجه روسیه ، خطاب به جمهوری آذربایجان ، در رابطه با حل مناقشه مربوط به آرتساخ ( قره باغ )

Advertisements

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

سفر رییس جمهور جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، به شهر ” سن شامون “ فرانسه

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

شهردار شهر ” بور – د – پیاژ “ فرانسه ، اعلام نموده است که این شهر ، قصد دارد که اعلامیه دوستی با یکی از شهرهای آرتساخ ( قره باغ ) را امضاء نماید .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

حضور رییس جمهور آرتساخ ( قره باغ ) ، در مراسم امضاء اعلامیه دوستی شهر ” بردزور “ این کشور و شهر ” آلفورویل “ فرانسه

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

برگزاری ” روزهای آرتساخ ( قره باغ ) در فرانسه “

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

امکان رزور اتاق هتل در جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، از طریق سایت معروف Booking.com فراهم شده است .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

تصویر پرچم جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، بر روی یک لباس ” برند “ ” Huf “ ، نقش بسته است .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید