بایگانی دسته بندی ها: تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان ، بر خلاف ارمنستان و آرتساخ ( قره باغ ) ، با بازدید نمایندگان ” یونسکو “ ، از آثار تاریخی و مذهبی واقع در محدوده این کشور ، مخالفت می نماید .

Advertisements

نوشته‌شده در تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

در جمهوری آذربایجان ، نابودی صلیب های سنگی ارمنی آرامستان قدیمی ، در ” ناخیجوان “ را ” فراموش کرده اند “ !

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

نگاهی مختصر ، به تاریخ منطقه ” ناخیجوان “ ( ” نخجوان “ ) ( تحت اشغال جمهوری آذربایجان ) و سیاست جمهوری آذربایجان ، در زمینه کوچ اجباری ارامنه ، از این منطقه و تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی منطقه مذکور

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

سیاست تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی ، توسط جمهوری آذربایجان ، در مقابل سیاست بازسازی و حفاظت از آثار تاریخی و مذهبی اسلامی ، توسط جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و ارمنستان

نوشته‌شده در بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری, تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

دفتر دادخواهی ارامنه کانادا ، از دولت این کشور خواسته است که خواهان توقف تخریب میراث فرهنگی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان شود .

نوشته‌شده در تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

طرح موضوع ارمنی ستیزی جمهوری آذربایجان ، در اجلاس سازمان ” یونسکو “

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, بازسازی مساجد و آثار اسلامی جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) و نگهداری از آن ها توسط حکومت ارمنی این جمهوری, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

طرح موضوع نژاد پرستی ضد ارمنی ترکیه و جمهوری آذربایجان ، در اجلاس مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید