بایگانی دسته بندی ها: ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) !

محاصره ارمنستان ، از طرف جمهوری آذربایجان و ترکیه ، مغایر با اصول اساسی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه می باشد .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

نخست وزیر ارمنستان ، بر آمادگی این کشور ، برای برقراری بدون پیش شرط روابط دیپلماتیک با ترکیه ، تاکید کرده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

وزارت کشور ترکیه ، بنا بر خواسته جمهوری آذربایجان ، مانع از نمایش یک فیلم محصول مشترک ایرانی – ارمنی ، در جشنواره بین المللی فیلم ” فیلممور “ ، در ” استانبول “ ( واقع در محدوده فعلی ترکیه ) ، شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

در پاسخ به کارشکنی های ترکیه ، ارمنستان ، پروتکل های عادی سازی روابط میان این دو کشور را ملغی اعلام کرد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

انتقاد رییس جمهور قبرس ، از رویه دولت ترکیه ، در زمینه ایجاد مانع ، برای بهره برداری قبرس ، از منابع گازی این کشور

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه, ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

اظهارات رییس جمهور ارمنستان ، در کنفرانس امنیتی ” مونیخ “ ، در آلمان

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

هشدار رییس جمهور ترکیه ، به یونان و قبرس !

نوشته‌شده در ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید