بایگانی دسته بندی ها: ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) !

اظهارات مداخله جویانه وزیر امور خارجه ترکیه ، درباره قبرس

Advertisements

نوشته‌شده در ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

شکست مذاکرات حل مسئله قبرس ، به دلیل موضع غیر سازنده ترکیه

نوشته‌شده در ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

” وزیر امور خارجه “ جمهوری خود خوانده ” قبرس شمالی “ اعلام نموده است که نیروهای نظامی ترکیه ، به حضور خود در این جمهوری خود خوانده ، ادامه خواهند داد .

نوشته‌شده در ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

انتقاد وزیر دفاع ارمنستان از سیاست ترکیه در قفقاز جنوبی

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

تاکید وزیر امور خارجه ترکیه ، بر برگزاری همه پرسی برای حل مناقشه قبرس

نوشته‌شده در ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

در کمپین جمع آوری امضاء که در سایت کاخ سفید آمریکا ایجاد شده است ، به نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، اشاره گردیده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه, ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

پاسخ یک فعال سیاسی جمهوری قره باغ ، به اظهارات رییس جمهور ترکیه ، در رابطه با مناقشه مربوط به قره باغ

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید