بایگانی دسته بندی ها: ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) !

آیا آرتساخ ( قره باغ ) ، برای ترکیه ، زخم در حال خونریزی است اما نسل کشی ارامنه ( توسط ترکیه ) ، ( برای این کشور ) زخم باز نیست ؟ !

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

یک نشریه ترکیه ای اعلام نموده است که پیش شرط مطرح شده از سوی ترکیه ، باعث پیچیده شدن وضعیت ، در رابطه با عادی سازی روابط این کشور با ارمنستان شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

در قره باغ ( آرتساخ ) ، مناطق اشغالی وجود ندارند .

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

اظهارات مداخله جویانه وزیر امور خارجه ترکیه ، درباره قبرس

نوشته‌شده در ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

شکست مذاکرات حل مسئله قبرس ، به دلیل موضع غیر سازنده ترکیه

نوشته‌شده در ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

” وزیر امور خارجه “ جمهوری خود خوانده ” قبرس شمالی “ اعلام نموده است که نیروهای نظامی ترکیه ، به حضور خود در این جمهوری خود خوانده ، ادامه خواهند داد .

نوشته‌شده در ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید

انتقاد وزیر دفاع ارمنستان از سیاست ترکیه در قفقاز جنوبی

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, ترکیه : اشغالگر قسمتی از کشور مستقل قبرس اما مخالف استقلال جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ! | دیدگاهی بنویسید