بایگانی دسته بندی ها: حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “

اظهارات رییس جمهور ارمنستان ، در مجمع پارلمانی شورای اروپا

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید

متهم کردن ارامنه در حوادث ( مربوط به ) ” خوجالی “ ، مانند آن است که ” هیتلر “ ، شوروی و آمریکا را مقصر ” هولوکاست “ می دانست !

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید

عکس های جعلی حادثه مربوط به ” خوجالی “

نوشته‌شده در حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید

اعتراف هایی از زبان رییس جمهور وقت جمهوری آذربایجان و تعدادی از خبرنگاران این کشور ، درباره دروغ های حادثه مربوط به ” خوجالی “

نوشته‌شده در حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید

مردم قره باغ ، همانند سایر ملت ها ، حق تعیین سرنوشت خود را دارند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید

معرفی چند سایت به زبان انگلیسی درباره جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان و دروغ پردازی های جمهوری آذربایجان درباره مناقشه این کشور با جمهوری قره باغ

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید

شکست مجدد تبلیغات ضد ارمنی جمهوری آذربایجان ، در آمریکا

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید