بایگانی دسته بندی ها: نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه

یک روشنفکر ارمنی تبار ترکیه ، شرایط سخت دوران زندان خود در این کشور را بیان نموده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

95 – مین سالگرد به هلاکت رسیدن یکی از سازمان دهندگان اصلی نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

ادای احترام وزیر امور خارجه امارات متحده عربی ، به شهدای نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، در محل بنای یادبود این شهدا ، در پایتخت ارمنستان

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

انتشار داستان زندگی خانواده یکی از نجات یافتگان نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، در یک سایت ترکیه ای

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یک کمیسیون مجلس ترکیه ، طرح تغییرات آیین نامه داخلی این مجلس را که باعث ممنوعیت استفاده از عبارت ” نسل کشی ارمنیان “ توسط نمایندگان مجلس ترکیه می شود ، تصویب کرده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تصویب توقف برنامه فروش سلاح های مدرن ، به محافظان رییس جمهور ترکیه ، از سوی مجلس نمایندگان آمریکا

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا ، در تظاهرات اعتراضی ارامنه ، کردها و ایزدی ها ، در مقابل سفارت ترکیه در پایتخت آمریکا ، شرکت کرده اند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید