بایگانی دسته بندی ها: نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان

واکنش به اظهارات بی پایه و اساس رییس جمهور جمهوری آذربایجان ، در رابطه با ارمنستان

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

یک مدافع حقوق بشر اهل جمهوری آذربایجان : کشتارهای ( نسل کشی ) ارامنه ( توسط جمهوری آذربایجان ) ، در ” باکو “ ، توسط ” حیدر علی اف “ ( رییس جمهور پیشین جمهوری آذربایجان ) ، سازماندهی شده اند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

وزیر امور خارجه ارمنستان ، فراهم نمودن فرصت شرکت رییس جمهور جمهوری آذربایجان ، در مراسم سالگرد بنیانگذاری پایتخت ارمنستان را بیهوده نمی داند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

مقاله یک فعال ترک تبار ترکیه ای حقوق بشر ، در ارتباط با درگذشت یکی از مبارزان ارمنی که در جنگ تحمیلی جمهوری آذربایجان علیه آرتساخ ( قره باغ ) ، شرکت نموده بود

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

اظهارات اعضاء هیات ارمنستان ، در مجمع پارلمانی شورای اروپا ، در رابطه با ارمنی ستیزی جمهوری آذربایجان و مناقشه مربوط به قره باغ

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

اظهارات رییس جمهور ارمنستان ، در مجمع پارلمانی شورای اروپا

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید

سخنرانی معاون رییس مجلس ارمنستان ، در جلسه عمومی مجمع پارلمانی شورای اروپا ، در رابطه با نسل کشی ارمنیان توسط جمهوری آذربایجان

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید