بایگانی دسته بندی ها: نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان

در لیتوانی ، یک نمایشگاه ، درباره نسل کشی ارمنیان توسط جمهوری آذربایجان ، در شهر ” سومگاییت “ این کشور ، افتتاح گردیده است .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

تصویب یک قطعنامه ، در ارتباط با 30 – مین سالگرد کشتار ( نسل کشی ) ارمنیان ، در شهر ” سومگاییت “ جمهوری آذربایجان ( توسط این کشور ) ، در مجلس نمایندگان ایالت ” رود آیلند “ آمریکا

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

پرچم های ترکیه و جمهوری آذربایجان ، در جریان مراسمی که به مناسبت سالروز نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه ، در پایتخت جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، برگزار گردیده است ، به آتش کشیده شده اند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

چند خبر ، در رابطه با سالگرد نسل کشی ارمنیان توسط جمهوری آذربایجان ، در روستای ” ماراقا “ ، واقع در جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، در دهم آوریل سال 1990 میلادی

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

سالگرد نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان ، در روستای ” ماراقا “ ، واقع در جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، در روز دهم آوریل سال 1992 میلادی

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

یک نمایشگاه ، در رابطه با نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان ، در شهر ” سومگاییت “ این کشور ( در فوریه 1988 میلادی ) ، در پایتخت لیتوانی ، در حال برگزاری می باشد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

اظهارات چند نفر از مقامات شوروی و جمهوری آذربایجان ، درباره نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان ، در شهر ” سومگاییت “ این کشور ، در فوریه 1988 میلادی

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید