بایگانی دسته بندی ها: نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان

متهم کردن ارامنه در حوادث ( مربوط به ) ” خوجالی “ ، مانند آن است که ” هیتلر “ ، شوروی و آمریکا را مقصر ” هولوکاست “ می دانست !

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, حقایق حادثه مربوط به ” خوجالی “ | دیدگاهی بنویسید

یک نماینده مجلس ارمنستان ، در جریان سخنرانی در پایتخت جمهوری آذربایجان ، از جمهوری آذربایجان خواسته است که نسل های آینده را با ارمنی ستیزی و بیگانه هراسی ، پرورش ندهد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

رییس جمهور ارمنستان ، در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل : جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) نمی تواند وضعیت حقوقی پایین تر از آنچه امروز دارد ، داشته باشد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ), تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

یک وبلاگ نویس ، پس از آزادی از زندان جمهوری آذربایجان : ” ارامنه ، مقاومت کنید . در جمهوری آذربایجان می خواهند شما را مرده ببینند . “

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

حکومت مجارستان ، در قبال دریافت هفت میلیون دلار از جمهوری آذربایجان ، با استرداد قاتل یک افسر ارمنی ، به جمهوری آذربایجان ، موافقت نموده بود .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

تعطیلی یک کافه در پایتخت جمهوری آذربایجان ، به دلیل شک به روابط با ارامنه !

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

طرح موضوع ارتباط نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربایجان ، با نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه ، در یک فیلم مستند جدید

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان, نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید