بایگانی دسته بندی ها: کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه

تصویب توقف برنامه فروش سلاح های مدرن ، به محافظان رییس جمهور ترکیه ، از سوی مجلس نمایندگان آمریکا

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا ، در تظاهرات اعتراضی ارامنه ، کردها و ایزدی ها ، در مقابل سفارت ترکیه در پایتخت آمریکا ، شرکت کرده اند .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

ابراز نگرانی یک نماینده ارمنی تبار مجلس ترکیه ، در رابطه با دولتی نمودن اجباری تعدادی از اماکن مقدس آشوری های این کشور ، توسط حکومت ترکیه

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مجلس نمایندگان آمریکا ، قطعنامه ای را در زمینه محکومیت اقدام محافظان رییس جمهور ترکیه ، تصویب نموده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

راهپیمایی ” به نام بشریت و برای پیشگیری از نسل کشی ها “ در کانادا برگزار شده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یک دادگاه ترکیه ، حکم بازداشت یک نماینده کرد تبار این کشور را که حامی ارامنه می باشد ، صادر نموده است .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مطلب یک روزنامه نگار ترک تبار ترکیه ای ، در ارتباط با نسل کشی ارامنه توسط این کشور

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید