بایگانی دسته بندی ها: کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان

سردبیر نشریه ” صدای تالش ها “ ، در جمهوری آذربایجان ، بازداشت شده است .

Advertisements

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

یکی از افسران ارتش جمهوری آذربایجان ، یک سرباز تالشی تبار این ارتش را مورد تجاوز قرار داده است و به وی شلیک نموده است .

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

سردبیر یک نشریه تالشی جمهوری آذربایجان ، بازداشت شده است .

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

تشریح سیاست ضد تالشی جمهوری آذربایجان ، توسط یک فعال تالشی تبار اهل این کشور

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

تشریح شکست جمهوری آذربایجان در حمله اخیر به قره باغ ، از زبان یک فعال تالشی تبار اهل جمهوری آذربایجان

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

درخواست پناهندگی یک خبرنگار تالشی تبار جمهوری آذربایجان ، از ارمنستان

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید

یک فعال سیاسی تالشی تبار : در جمهوری آذربایجان ، علیه تالشی ها ، نسل کشی صورت می گیرد .

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ملت های مختلف توسط جمهوری آذربایجان, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید