انتشار داستان زندگی خانواده یکی از نجات یافتگان نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، در یک سایت ترکیه ای

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مجلس جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، رییس جمهور کنونی این کشور را در مقام خود ، ابقاء نموده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

یک وبلاگ نویس شهروند روسیه ، به دلیل سفر به جمهوری آرتساخ ( قره باغ ) ، توسط یک دادگاه جمهوری آذربایجان ، به سه سال زندان ، محکوم شده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

آیا مردم لتونی ، حق تعیین سرنوشت دارند اما مردم آرتساخ ( قره باغ ) ، این حق را ندارند ؟ !

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

یک کمیسیون مجلس ترکیه ، طرح تغییرات آیین نامه داخلی این مجلس را که باعث ممنوعیت استفاده از عبارت ” نسل کشی ارمنیان “ توسط نمایندگان مجلس ترکیه می شود ، تصویب کرده است .

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

تصویب توقف برنامه فروش سلاح های مدرن ، به محافظان رییس جمهور ترکیه ، از سوی مجلس نمایندگان آمریکا

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یک گردشگر ایرانی ، در جمهوری آذربایجان ، ناگزیر به در آوردن تی شرتی گردیده است که روی آن ، کلمه ” ارمنستان “ نوشته شده بود !

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه و نژادپرستی ضد ارمنی توسط جمهوری آذربایجان | دیدگاهی بنویسید