بایگانی ماهانه: نوامبر 2012

مورخ ترک تبار ترکیه کتاب جدیدی درباره اموال غارت شده از ارامنه در پی نسل کشی آن ها توسط ترکیه منتشر نموده است.

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

چگونه نخست وزیر ترکیه به خاطر سلطان های عثمانی که برادر و فرزند خود را به قتل می رساندند ٬ افتخار می کند ؟!

نوشته‌شده در طبقه بندی نشده | دیدگاهی بنویسید

افشاگری سیاستمدار ارمنستانی در کنفرانسی در باکو درباره مناقشه قره باغ

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

روسای گروه میانجی مناقشه قره باغ با رییس جمهور آرتساخ ( قره باغ ) دیدار کردند.

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

شکایت درباره نسل کشی ”درسیم “ توسط دولت ترکیه به دادگاه بین المللی ”لاهه “ ارائه شد.

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مطابق اسناد طلعت پاشا، وزير كشور وقت تركيه، یک میلیون ارمنی در سال ١٩١٥ به قتل رسیدند.

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

متن بیانیهء امضاء شده از سوی بیش از ۲۹۴۰۲ نفر از ترک های ترکیه در رابطه با عذرخواهی از ارامنهء جهان ٬ به خاطر نسل كشي ارامنه از سوی ترکیهء عثمانی درسال ۱۹۱۵

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید