بایگانی ماهانه: نوامبر 2012

مورخ ترک تبار ترکیه کتاب جدیدی درباره اموال غارت شده از ارامنه در پی نسل کشی آن ها توسط ترکیه منتشر نموده است.

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

چگونه نخست وزیر ترکیه به خاطر سلطان های عثمانی که برادر و فرزند خود را به قتل می رساندند ٬ افتخار می کند ؟!

نوشته‌شده در طبقه بندی نشده | دیدگاهی بنویسید

افشاگری سیاستمدار ارمنستانی در کنفرانسی در باکو درباره مناقشه قره باغ

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

روسای گروه میانجی مناقشه قره باغ با رییس جمهور آرتساخ ( قره باغ ) دیدار کردند.

نوشته‌شده در تاریخ ٬ جنگ و اخبار آرتساخ ( قره باغ ) | دیدگاهی بنویسید

شکایت درباره نسل کشی ”درسیم “ توسط دولت ترکیه به دادگاه بین المللی ”لاهه “ ارائه شد.

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مطابق اسناد طلعت پاشا، وزير كشور وقت تركيه، یک میلیون ارمنی در سال ١٩١٥ به قتل رسیدند.

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

متن بیانیهء امضاء شده از سوی بیش از ۲۹۴۰۲ نفر از ترک های ترکیه در رابطه با عذرخواهی از ارامنهء جهان ٬ به خاطر نسل كشي ارامنه از سوی ترکیهء عثمانی درسال ۱۹۱۵

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید